SquNa vuosikokouskutsu

Post date: 04-Mar-2014 11:54:54

Pori 4.3.2014

Kokouskutsu

Squash Nalet Ry järjestää seuran vuosikokouksen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18:00

Kokouksen paikka: Porin reserviupseerikerho, Uusikoivistontie 83, asunto 57, PORI.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet. Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat.

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

a. puheenjohtaja

b. 3 kpl jäsentä

c. 2 kpl varajäsentä

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen jälkeen on tarkoitus, että uusi johtokunta kokoontuu ja valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. (Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta).