Vuosikokouspöytäkirja

Post date: 24-Mar-2014 12:16:51

Vuosikokous

Aika: 2014-03-19 klo 18:00

Paikka: Porin reserviupseerikerho

Läsnä: Jani Stengård, Teemu Joutsi, Heikki Tyynysniemi, Mika Männistö, Eemeli Lappalainen, Jonne Stengård

  1. Kokouksen avaaminen

Jani Stengård avasi kokouksen klo 18.16

  1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Joutsi ja sihteeriksi Jonne Stengård pöytäkirjantarkastajiksi Jani Stengård ja Heikki Tyynysniemi. Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

  1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin 14 päivää ennen kokousta jäsenistölle, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

  1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

  1. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

  2. Kohta käsitelty

  3. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

  4. Tilinpäätös vahvistettu ja vastuuvapaus myönnetty

  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma vahvistettu, tulo- ja menoarvio läpikäyty ja jäsen- ja kenttämaksun suuruus hyväksytty.

Miesten maksuista päätettiin kaudesta 2014-2015 seuraavasti:

  • Vuoden jäsenmaksu 30€

  • Koko vuoden pelimaksu 200€ sisältää jäsenmaksun

  • Kahdessa erässä maksettuna 130€ + 100€ sisältää jäsenmaksun

  • Puolivuotta 130€ sisältää jäsenmaksun

Naisten ja junioreiden maksuista päätettiin kaudesta 2014-2015 seuraavasti:

  • Vuoden jäsenmaksu 10€

  • Koko vuoden pelimaksu 100€ sisältää jäsenmaksun

  • Kahdessa erässä maksettuna 50€ + 50€ + jäsenmaksu

  • Puolivuotta 50€ + jäsenmaksu

Pelivuoroista päätettiin seuraavasti:

  • Miehillä 2 pelikertaa viikossa

  • Naisilla 1 pelikerta viikossa

  • Junioreilla 2 pelikertaa viikossa, joista toinen ohjattu

  • Kaikilla kuukausikisat noin 10 kertaa kaudessa

  • Pelivuorojen muutokset mahdollisia hallituksen päätöksellä

  1. Hallituksen puheenjohtajan valinta

   1. Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin yksimielisesti Jani Stengård.

   2. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

   3. Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajan lisäksi Mika Männistö rahastonhoitajaksi. Muut jäsenet Eemeli Lappalainen (varapuheenjohtaja) ja Jonne Stengård (sihteeri).

   4. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Heikki Tyynysniemi ja Veijo Talarmo.

  2. Toiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kristiina Lankoski-Joutsi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Tuomas Kuuluvainen.

  1. Muut esille tulevat asiat.

   1. Rauno Lehtonen lahjoittaa seuralle kuntopyörän

   2. Seuran junioritoimintaan hankitaan harjoitteluvälineitä tarpeen mukaan

   3. Seuran nimenkirjoitusoikeudet

Jani Stengård tai Mika Männistö

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä, Kokous päättyi klo 19:25