Vuosikokous 2019, tiistaina 2.4. klo 19.00 Porin urheilutalo

Post date: 19-Mar-2019 09:51:32

Squash-Nallet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 2. huhtikuuta 2019, klo. 19:00 Porin urheilutalon kössikenttien viereisellä saunaosastolla.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenet ja junioreiden vanhemmat. Kaikilla 15-vuotta täyttäneillä jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus.

Kokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Työjärjestyksen hyväksyminen

  5. Ilmoitusasiat

  6. Käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 2018

  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  8. Käsitellään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

  9. Päätetään haettavista tuista

    1. Porin kaupunki

  10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 3 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

  11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

  12. Muut esille tulevat asiat

  13. Päätetään edustusjoukkueiden osallistumisista kilpasarjoihin

  14. Valitaan edustusjoukkueille joukkueidenjohtajat

  15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!