Vuosikokouskutsu - la 28.3 klo 15 Porin Urheilutalolla

Post date: 02-Mar-2015 07:11:43

Pori 2.3.2015

Kokouskutsu

Squash Nallet Ry järjestää seuran vuosikokouksen lauantaina 28.3.2015 klo 15:00

Kokouksen paikka: Porin Urheilutalo, tilaussauna 1, Kuninkaanhaanaukio 6,

28130 PORI. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet. Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat.

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

a. puheenjohtaja

b. 3 kpl jäsentä

c. 2 kpl varajäsentä

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut esille tulevat asiat.

Kokouksen jälkeen on tarkoitus, että uusi johtokunta kokoontuu ja valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. (Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta).