Squash-Nallet ry – urheiluseura kriittisessä kehitysvaiheessa

Post date: 21-Feb-2016 19:54:52

Yhdistyksen hallitus piti 20. helmikuuta kokouksen, jota seuraamaan seuran jäsenillä oli vapaa pääsy. Kokouksessa käydyissä keskusteluissa vankistui käsitys urheiluseuramme olevan varsin kriittisessä kehitysvaiheessa. Uusia jäseniä on tullut seuraan lisää, harjoitusvuorojen määriä on kasvatettu merkittävästi ja junioripelaajien kilpa-aktiivisuus on hypännyt uudelle tasolle. Samaan aikaan kenttien vuokrat ja kilpailujen osallistumismaksut ovat nousseet, jäsenmaksujen pysyessä ennallaan. Seuran menot ovat kasvaneet vuoden takaisesta liki 70 %.

Kirjassa Predictable Success: Getting Your Organization on the Growth Track-And Keeping It There on esitetty organisaation kehitystä kuvaava piirros. Vaikka kirja on suunnattu liike-elämän tarpeisiin, on piirros sovellettavissa myös varsin hyvin urheiluseuraan. Alla oleva piirros on mukailtu kirjan piirroksesta. Piirroksessa on vertikaalijanalla kuvattu toiminnan volyymi ja horisontaalijanalla aika.

Vaikka Squash-Nallet ry on perustettu jo 1989, niin oikeastaan nykyinen seuratoiminta on alkanut kehittyä vuonna 2012. Tuolloin nalle heräsi usean kauden kestäneestä horroksestaan. Kausi 2012-2013 oli nalleille ”early struggle” – eli aloituskamppailu. Silloin käynnistettiin junioritoiminta ja saatiin seuralle hallitus. Innostusta seuratoiminnan kehittämiseen toimijoilla yleensä uudessa seurassa riittää ja töitä tehtiinkin seuran eteen kelloon katsomatta. Organisaation alkutaival oli luonnollisesti epävarmalla pohjalla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Toiminta oli alkuun pientä, eikä vakiintuneita käytänteitä ollut. Alussa seuran tärkein tavoite olikin kasvattaa jäsenmäärää, jolla turvata toiminnan jatkuvuus.

Aloituskamppailun jälkeen seurassa alkoi ns. fun-vaihe. Käytänteet seuratoiminnassa vakiintuivat ja homma alkoi rullata mukavasti. Seuraan liittyi uusia jäseniä ja toiminta kasvoi. Kaikki hauska loppuu kuitenkin aikanaan. Jäsenmäärän ja toiminnan volyymin nopea kasvu ajavat organisaation kohti väistämätöntä – alkaa seuran whitewater-vaihe.

Whitewater on seuran kehityksen kannalta kriittinen ongelmavaihe, jolloin seurassa alkaa kuohua. Toiminnan nopean kasvun seurauksena kommunikaatio seuran sisällä heikkenee. Aiemmin hyvin toimineet käytänteet eivät enää toimikaan, kun toiminta on saanut uudet mittasuhteet. Pienet tulipalot ennättävät kyteä seuran sisällä yleensä pitkään, ennen kuin ne yhtäkkisesti roihahtavat täyteen liekkiin. Oireet näkyvät tyytymättömyytenä seuratoimintaa kohtaan ja vastuuhenkilöiden väsymisenä.

Seuratoiminnan kasvu – uhka vai mahdollisuus?

Seuratoiminnan nopea kasvu (menot n. +70 % vuodessa) ja ihmisten vaihtuminen organisaatiossa (toiminnantarkastajan ja puheenjohtajan erot vuonna 2015) kielivät Squash-Nallet ry:n saavuttaneen kehityksessään whitewater-vaiheen. Jäsenistön kanssa käydyissä keskusteluissa on korostunut tarve luoda selkeät toimintaperiaatteet, joita noudattamalla seuratoiminnan kehittyminen jatkossa hallitaan.

Toiminnan itseisarvona täytyy jatkossakin olla jäsenille tarjottava laadukas toiminta, eikä seuratoiminnan maksimaalinen laajentaminen. Toki on myös sanottava, että mitä enemmän seurassa on pelaajia, sitä enemmän seuralla on painoarvoa eri sidosryhmien silmissä, mutta kasvun täytyy olla hallittua ja harkittua. Joissain tapauksissa jäsenmäärän pitäminen ennallaan voi olla myös nykyisen jäsenistön etu. Squash-Nallet ry toimii 100 % vapaaehtoisvoimin, joten seuratoiminnan prosesseja ei kannata ehdoin tahdoin laajentaa ennen kuin siihen ollaan oikeasti valmiita. Vaillinainen organisaatio aiheuttaa nopeasti koneiston ylikuumenemisen ja vastuuhenkilöiden loppuun palamisen.

Kuohuista pois

Whitewater-vaiheen kuohuista pois pääsyyn on kaksi tietä. Ensimmäinen vaihtoehto on laatia seuralle toimintaperiaatteet, säännöt, prosessit ja muut systeemit, joita kaikki noudattavat. Yksittäisiltä valmentajilta tai vastuuhenkilöiltä ei sallita sooloilua tai toimintaperiaatteista poikkeavia päätöksiä. Toinen vaihtoehto on paluu vanhaan, jolloin seuratoimintaa lähdetään tietoisesti pienentämään. Toiminnan ollessa tarpeeksi pientä, voi seuran puheenjohtaja pitää kaikki langat käsissään ja kaikki päätökset tapahtuu puheenjohtajan toimesta. Kolmas vaihtoehto on jäädä keskelle kuohuja, jolloin seuratoiminta ei kehity mihinkään suuntaan.

Hallituksen kokouksessa tehtiin tähän liittyen kaksi tärkeää päätöstä. Ensimmäinen päätös oli, että seura sitoutuu Suomen Squashliiton strategian mukaiseen 5 % jäsenmäärän kasvattamiseen vuoden 2016 aikana. Toinen tärkeä päätös oli työryhmän asettaminen selvittämään pelaajien tasapuolisia mahdollisuuksia pelata ja harjoitella seurassa. Työryhmään nimettiin Veijo Talarmo, Teemu Joutsi ja Mia Stengård. Työryhmälle on asetettu kovat odotukset ja tulokset on tarkoitus käsitellä maaliskuun vuosikokouksessa.

Kun vanha tie on kuljettu loppuun, niin uusi suunta ei löydy peruutuspeilistä

Palataan organisaation kehitystä kuvaavaan piirrokseen. Mitä siis hallituksen kokouksessa oikeastaan päätettiin? Päätettiin jatkaa jäsenmäärän kasvattamista ja selvittää, mitä sopeutustoimenpiteitä ja muutoksia toimintaperiaatteisiin se seuralta vaatii. Piirrosta katsoen, suunnaksi päätettiin siis ottaa ”PREDICTABLE SUCCESS” – ennustettava menestys. Seuraan on siis tarkoitus luoda yhteisesti sovitut toimintatavat ja prosessit, jotka ovat sopusoinnussa toiminnan volyymin kanssa. Päätöksien tekemiseen ei jatkossa enää aina tarvita puheenjohtajaa. Kun tilannekuva ja tavoite ovat kaikilla tiedossa, pystytään seuran kaikilla tasoilla tekemään itsenäisiä päätöksiä sovittujen raamien puitteissa.

Yhteisten tarkentuneiden sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja prosessien myötä urheiluseuralla on vaarana myös byrokratisoitua liikaa. Byrokratiaa toki tarvitaan, mutta sille ei saa antaa ylivaltaa, niin että seuran perustarkoitus unohtuu. Tärkeää on hahmottaa seurassa olevat voimavarat, karsia kaikki turha rönsyily pois ja keskittyä olennaiseen - perustarkoitukseen.

Squash-Nallet ry:n missio muotoiltiin kokouksessa sanamuotoon: ”Tarkoituksena on squash-urheilun avulla kehittää jäsenten fyysisiä ja moraalisia ominaisuuksia, jotka ovat urheilun perusta: kasvattaa ihmisiä urheilun avulla ymmärtämään paremmin toinen toisiaan sekä luoda ystävyyttä.”

”All it takes is passion for mission!”