Squash-Nallet ry:n vuosikokous lauantaina 27. helmikuuta 2021 klo 12:00

Post date: 13-Feb-2021 13:14:01

Squash-Nallet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 27. helmikuuta 2021, klo 12:00 Porin Reserviupseerikerholla, Uusikoivistontie 83 as 57, Pori.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Koronatilanteen takia etäosallistumista kokoukseen suositellaan vahvasti. Osallistumislinkki Microsoft Teams kokoukseen lähetetään etäosallistujille kokousta edeltävänä päivänä. Tämän takia etäosallistujien tulee ilmoittaa halukkuudestaan osallistua etäyhteydellä viimeistään 24 h ennen kokouksen alkua sähköpostilla: stroke@squashnallet.com Mahdolliset äänestystilanteet suositellaan toteutettavan avoimena äänestyksenä.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenet ja junioreiden vanhemmat. Kaikilla 15-vuotta täyttäneillä jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus.

Kokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Työjärjestyksen hyväksyminen

  5. Ilmoitusasiat

  6. Käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 2020

  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  8. Käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio 2021 sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

  9. Päätetään haettavista tuista

    1. Porin kaupunki

  10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 3 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

  11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

  12. Muut esille tulevat asiat

  13. Päätetään edustusjoukkueiden osallistumisista kilpasarjoihin

  14. Valitaan edustusjoukkueille joukkueidenjohtajat

  15. Päätetään seuran edustajasta Squashliiton liittokokoukseen

  16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!